Viken Attarian

Խորին ցաւակցութիւններ Ադդարեան ընտանիքի բոլոր անդամներուն կողմէ: Աստուած թող միշտ լուսաւորէ իր հայրենասէր ոգին:

Վիգէն Լ. Ադդարեան