Viken Attarian

Ամենախորազգաց ցաւակցութիւններ իմ եւ բոլոր հարազատներուս կողմէ Տիկին Արփինէին անվերադարձ մեկնումի թախծալից առիթով: Հողը թեթեւ գայ իր աճիւններուն վրան:

Վիգէն Լ. Ադդարեան