Viken Attarian

Յակոբ Մանճիկեանը միշտ պիտի յիշեմ որպէս խղճամիտ, անաչառ եւ մշակութասէր ու նուիրեալ ազգային մը: Հողը թեթեւ գայ վրան: Խորին ցաւակցութիւններ Ադդարեան ընտանիքի անդամներուն կողմէ իր բոլոր հարազատներուն: